Savjeti svakoj sestri u vjeri...

Savjeti svakoj sestri u vjeri…

Es-selamu alejkum, cijenjene sestre u Islamu, u sljedećim redovima donosim vam par savjeta, za koje se nadam da će vam pomoći u ispravnom načinu obavljanja namaza.
"Ko od vas vidi loše djelo – neka ga otkloni rukom, a ako to ne bude u stanju – onda jezikom, a ako to ne bude u stanju – onda neka ga prezire srcem; to je najslabiji stepen imana!" (Muslim)  

Lak na noktima i abdest
Ako lak koji koristi žena, pored boje ima i masu koja sprečava dolazak vode do nokata, u tom slučaju abdest nije validan bez prethodnog skidanja laka sa noktiju, međutim,  ako lak ne sprečava dolazak vode do nokata, već je to samo boja, kao što je slučaj sa kanom, njen abdest je  tada validan.  (Fetve Stalne komisije: fetva broj 6504, 5 tom, str. 235)

Korištenje parfema i izlazak iz kuće
 ''Žena koja se namiriše i izađe iz kuće, zatim prođe pored skupine muškaraca koji osjete njen miris, ona je bludnica.'' U nekim predajama ovog hadisa je spomenuto: ''Žena koja se namiriše i prođe pored sijela, ona je takva i takva. Znači bludnica.'' (Ebu Davud, Nesai i dr.)
 Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Nemoj da klanja s nama jaciju-namaz žena koja se namirisala!“ (Muslim, br.444.)


 Pregrada kod klanjača
 Prenosi se od Ebu Džuhejma b. Harisa, radijallahu anhu, da je rekao: Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao je: „Kad bi onaj koji prolazi ispred klanjača znao kakav grijeh za to ima, bilo bi mu bolje da stoji 40 godina nego da prođe ispred njega.“ (Muttefekun alejhi, a ovo je Buharijin citat. Sahih. Buharija (510), Muslim (507))

Vrijednost namaza u džematu
Abdullah b. Omer r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Namaz obavljen u džematu je vrijedniji za 27 puta od namaza obavljenog zasebno!“ (Muttefekun 'alejh)
 Abdullah b. Omer r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Ako nekome od vas žena zatraži dozvolu za odlazak u džamiju – nemoj da je spriječava od toga!“ (Muttefekun 'alejh)

Abdullah b. Omer r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Nemojte spriječavati žene od odlaska u džamije, ali, kuće njihove su im bolje!“ (Sunen Ebu Davud, br.567.)


Premještanje ljudi sa mjesta
Osoba koja uđe u džamiju naći će prvo prazno mjesto u saffu i popuniti ga. Nema pravo razdvajati dvije osobe da bi sjeo između njih, bez njihovog dopuštenja, kao što napominje Allahov Poslanik, s.a.v.s, u predaji Abdullaha b. Amra, r.a: Nije dopušteno čovjeku da razdvaja dvojicu ljudi bez njihove dozvole.

Safovi i upotpunjavanje
Poslanik s.a.v.s. je rekao: "Najbolji saf kod muškaraca je prvi saff, a najgori je zadnji. Najbolji saff kod žena je zadnji saff a najgori prvi."
 Od Enesa, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: „Poravnajte i upotpunite vaše saffove, zaista ravnanje saffova upotpunjuje namaz.“ (Buharija i Muslim)

Propisi vezani za namaz, i prestizanje imama
Allahov Poslanik strogo je zabranio preticanje imama u namazu. Kazao je Allahov Poslanik: ‘’Zar se ne plaši onaj koji podigne svoju glavu sa ruku’a i sa sedžde prije imama da mu Allaha njegovu glavu ne preobrati u magareću glavu i njegov izgled u magareći izgled.’’ (Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, r.a.)

 Nijjet u Islamu
Nije preneseno ni od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ni od ashaba, pa je obaveza napustiti tu praksu. A nijjet, njegovo mjesto je u srcu, tako da nema nikakve potrebe za njegovim izgovaranjem, a Allah je najbolji zaštitnik i On upućuje na Pravi put.
Šejh Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Baz, rhm. (Fetve ulema el-beledi-l-haram, str. 131-132)  

Propis vezan za obavljanje sedžde
Ako osoba  ne spušta nos i čelo na zemlju, njegov namaz je neispravan, zbog riječi Allahovog Poslanika: ''Naređeno mi je činim sedždu na sedam kostiju: čelo – pa je pokazao rukom na nos....'' Osnova je u propisima koji su spomenuti u imperativu da su obavezni – vadžib, osim ako se radi o validnom šerijatskom razlogu, koji sprečava klanjača da spomenute organe spusti na zemlju, kada će njegov namaz biti validan.  (Fetve Stalne komisije: fetva broj 7175, 6 tom, str. 438)
 


Nema komentara:

Objavi komentar