Zašto reći NE teravih namazu u našim džamijama?
Teravija namaz na našim prostorima

Svakodnevno smo okruženi novotarima, munaficima, pa čak i nevjernicima.
Međutim, za ove ljude ne postoji dovoljno adekvatan izraz koji bi ih opisao.

Na prvoj teraviji, 08.07. 2013, u gradskoj džamiji u Velikoj Kladuši, desilo se nešto neočekivano. Imam gradske džamije inače predvodi prvu teraviju, ali ovaj put je on predvodio samo farz namaz, dok je softa predvodio dvadeset ostalih rekata teravije. Zaprepašćujuće je to što je softa Fatihu, osnovni dio namaza, proučio za nevjerovatnih desetak sekundi, a na svakom od rekata učio po jedan ajet sure El-Bekare.

Dobro nam je poznato mišljenje učenjaka da je na svakom namazu, bilo u džematu ili pojedinačno, potrebno proučiti Fatihu. Također, da je svako dužan upotpuniti ruknove namaza.Određeni učenjaci smatrali su da je klanjač obavezan na svakom rekatu proučiti Fatihu, bez obzira da li to bilo u namazima u kojima se uči u sebi ili naglas, postupajući tako po riječima Allahovog Poslanika: ”Nema namaza onome ko ne prouči Fatihu.” (Buharija i Muslim)


Ako čovjek ne stigne izgovoriti dijelove Fatihe, njegov je namaz neispravan, zar ne?


Naravno, na ru'kuu i sedždi čovjek ne stigne čak ni dva puta izgovoriti zikr, a o sjedenju da ne govorim.

Svi koji klanjaju, ne stignu proučiti ni salavate, jer imam već predaje selam.

Nevjerovatno je to, da je jacija namaz počela u 23:00, a da je zajedno sa teravijom i vitr namazom završena u 23:45.

Mnogi su zaprepašteni ovom gimnastikom, koja se naziva namazom.

One koji izađu nakon osam rekata nazivaju pogrdnim imenima!

Pa hvala Allahu Svevišenjem da će svi normalni ljudi izaći iz te džamije, u kojoj je teravija namaz sigurno neispravan.

Najprije, zbog neispravnog učenja Fatihe, te zbog učenja jednog ajeta na kijamu, zatim zbog neupotpunjavanja ru'ku i sedžde, a na kraju zbog neproučenih, ili promrljanih salavata i dove.
Nevezano za softu koji je predvodio teraviju namaz, dr. Safet Kuduzović je odgovorio na slično pitanje.


- U našoj džamiji se prebrzo obavlja teravija namaz i imam uči po jedan ajet na svakom rekatu, da li je to ispravno?


Što se tiče postupka dotičnog imama, on je u koliziji sa hanefijskom pravnom školom. Nije mi poznato da je neko od hanefijskih autoriteta smatrao pohvalnim učenje kratkog ajeta na svakom rekatu teravije. Njihova mišljenja nalaze se u kapitalnim djelima hanefijskog fikha i pozivanje na mezheb biva shodno mišljenjima koja su odabrali ovi učenjaci, ne shodno željama i prohtjevima njihovih sljedbenika. Da bi ove riječi bile potkrijepljene argumentom, navest ćemo neke izjave hanefijskih pravnika po ovom pitanju:
1. Kaže imam Es-Serhasi (šejhul-islam u hanefijskoj pravnoj školi): "Sunnet je proučiti cijeli Kur'an (hatmu) na teravih-namazu." Potom kaže: ''Prenosi Hasan (ibn Muhammed eš-Šejbani, učenik Ebu Hanife) da je Ebu Hanife rekao:

'Imam treba učiti na svakom rekatu deset ajeta ili približno tome i to je bolje, jer je sunnet proučiti hatmu.'" (Vidjeti : El-Mebsut, 2/146)
Učenje deset ajeta koje spominje imam Ebu Hanife odgovara učenju jedne stranice na svakom rekatu, tako da bi se svake večeri proučio po jedan džuz, što je hatma za trideset dana.


2. Kaže imam Ez-Zejlei: "Sunnet je proučiti hatmu. Teravija u ramazanu ima oko 600 rekata, a broj ajeta je oko 6.000 i nešto. Ako imam bude učio svake večeri oko 10 ajeta, proučit će cijeli Kur'an. Imam na teraviji neće dozvoliti da zbog lijenosti džematlija barem jedanput ne prouči hatmu." (Vidjeti: Tebjinul-hakaik, 1/179)
3. Imam Ibnul-Humam kaže: "Prenosi Hasan (ibn Muhammed eš-Šejbani, učenik Ebu Hanife) da je Ebu Hanife rekao: "Imam treba učiti na svakom rekatu deset ajeta ili približno tome. Teravija u ramazanu ima oko 600 rekata ili 580, a broj ajeta u Kur'anu je nešto preko 6.000."
4. U djelu El-Bahrur-raik, 2/74, stoji: "Imam na teravih-namazu neće dopustiti da zbog lijenosti džematlija barem jedanput ne prouči hatmu i završit će 27. noći zbog toga što je to Noć kadra (Lejletul-kadr) i što je veliki broj klanjača u džamijama. Ako, pak, prouči dvije hatme, lijepo je postupio, a najbolje je proučiti hatmu svakih deset dana."
5. U djelu El-Fetava el-Hindijje, 1/117, stoji: "Sunnet je na teraviji proučiti hatmu jedanput, i to se neće ostavljati zbog lijenosti ljudi. Ako se hatma završi devetnaestog ili dvadeset prvog dana, u narednim noćima će se i dalje klanjati teravija, jer je klanjanje teravije sunnet."
U ovom smislu govore svi hanefijski učenjaci iz različitih stoljeća, niko od njih nije pohvalio ono što čine pojedinci koji predvode ljude na noćnom namazu. Neki od njih prouče ajet koji se sastoji od tri arapska harfa (elif-lam-mim), potom učine ruku'.
Pored toga, nije propisano na teravih-namazu brzo klanjanje bez upotpunjavanja ruku'a i sedždi, to je oprečno svim hadisima u kojima se opisuje noćni namaz Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah traži od nas smirenost u namazu, ne puko gimnasticiranje koje umara ljude. Namaz, ustvari, predstavlja odmor za vjernika. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je mujezinu Bilalu: "Uči ikamet, o Bilale, odmori nas namazom." (Ebu Davud)
Pored toga, nije sporno skratiti učenje na teraviji, ali ne na način kojem su pribjegli pojedinci čiji namaz nalikuje na sve osim na ibadet Uzvišenom Stvoritelju.

Odgovorio: Mr. Safet Kuduzović


Najgore je gledati one koji uživaju u takvoj ''teraviji'', koji jedva čekaju sutradan da odu i izgube dragocjeno vrijeme koje su mogli kod kuće provesti u zikru, ili skrušenom noćnom namazu, umjesto da odlaze na teraviju nepropisno obučeni/obučene, da tamo klanjaju namaz za softom koji neispravno uči fatihu,  ne znaju da im je namaz neispravan, i da time stječu Allahovu srdžbu.


Najsmješnije je to što ljudi u Bosni slijede hanefijski mezheb, koji je jedan od najstrožijih prema onima koji ne obavljaju namaz ispravno, prema ženama koje ne nose hidžab itd.


Zar je ljudima bitnije obaviti teraviju namaz najbrže na svijetu, ili pronaći zadovoljstvo Allaha dž.š.?


Naravno, ovim ljudima nije nimalo stalo da upotpune svoje namaze, misle prevariti Allaha tako što mrmljaju Časni Kur'an na kijamu.

Koliko ljudi je došlo u džamiju sa ciljem obavljanja namaza, a od njega nemaju ništa, jer im on nije ispravan.

Bolje je klanjati dva rekata kod kuće u skrušenom namazu, nego dvadeset rekata u namazu koji liči na atletiku i gimnastiku.


''A teško se onima koji, kad namaz obavljaju, namaz svoj kako treba ne izvršavaju!'' (Al - Ma'un 4-5)


Elma Holić 
 

2 komentara:

  1. fakat. ne zna insan sta da uradi, posebno kada se nalazi u sredini u kojoj ne mozes birati dzamiju vec imas tog jednog lokalnog efendiju koji, po ovome, veze nema sa hanefijskim mezhebom kojeg tako gorljive brane. ja vallahi ne mogu sebi dopustiti tu gimnastiku i boli me kad vidim kako to sve ide. posebno za ramazan kada se probudi posebna skupina ljudi koji Allaha obožavaju samo u tom mjesecu, da nam Allah Milostivi oprosti grijehe i udalji ih od nas.

    OdgovoriIzbriši