Loše društvo

Loše društvo

·       Odabir prijatelja

Još od Adema a.s. postoje različite skupine ljudi.

Međutim, svaki čovjek ima pravo odabira osobe sa kojom će se družiti.

Imami Ahmed navodi da je čuo od Jahjaa I Muhammeda ibn Dža’fera, oni od Awfa, on od Kasame ibn Zuhejra, a on od Ebu Musaa, da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah, s.v.t., je stvorio Adema od pregršti zemlje koju je uzeo od svih vrsta zemlje. Zato su Ademovi potomci, kao i zemlja: ima ih bijelih, crvenih, crnih i boja izmedžu tih.” (El-Bejheki u svom Sunenu 9/3/Hajdarabad i drugi)

Insan se mora družiti sa onima koji će ga nagovarati na dobro, a odvraćati od zla.


Ukoliko neko od ljudi kaže da loše društvo ne utječe na njega, i da on ostaje i dalje dobar vjernik, iako se često sa njima druži - on laže, zato je da oni nisu isti, ne bi mogli razgovarati, niti sjediti zajedno, već bi se ubrzo razišli.

Rekao je  Muhammed s.a.w.s.: "Duše su (kao) mobilizirana  vojska. One koje se poznaju -sastaju se, skupljaju u jednu grupu i slažu se, a one koje se ne poznaju, mimoilaze se, razdvajaju i bježe jedna od druge."
(Hadis je sahih. Biljeze ga: Ahmed, Buharija i Muslim, Ebu Davud, Taberani)


Kada duše osjete da imaju zajedničke osobine, one se spoje i druže se, međutim, ako su duše potpuno suprotne one se razilaze i ne podnose se.
Čovjeku je obaveza da razmišlja o svome društvu, i treba da razmišlja s kim će se družiti.      

U Džennetu će ljudi biti sa onima koje su voljeli, a ljudi se druže sa onima koje vole.
U nekoliko Kur'anskih ajeta, spominje se razgovor Džennetlija o prijateljovanju na dunjaluku:


I oni će jedan s drugim razgovarati, i jedan od njih će reći: "Imao sam druga jednoga koji je govorio:
 ’Zar i ti vjeruješ da ćemo, kada poumiremo i zemlja i kosti postanemo, doista, račun polagati?’"
 "Hoćete li pogledati?" I oni će pogledati, i toga usred Džehennema ugledati.
 "Allaha mi", -reći će- "zamalo me nisi upropastio; da nije bilo milosti Gospodara moga, i ja bih se sada mučio." (As-Saffat 50-57)U hadisima Poslanika s.a.v.s. se spominje nagrada od Allaha s.v.t. za one koji Ga budu spominjali;


Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi we selem rekao: "Uzvišeni Allah šalje meleke da obilaze puteve i traže skupove u kojima se Allah spominje, a kada ih nadu, počnu se dovikivati: ‘Dodite, našli ste ono što tražite!' Tada ih prekriju krilima sve do najbližeg neba, i Allah ih upita, a On najbolje zna:
`Šta govore Moji robovi?'
'Slave Te, veličaju Te, zahvaljuju Ti i poštuju Te!', odgovore meleki. `Jesu li Me vidjeli?', On upita.
'Ne, nisu Te vidjeli', odgovore oni.
'A šta bi da su Me vidjeli?', rekne On.
'Da su te vidjeli, još više bi Ti robovali, još više bi Te veličali i još više bi Te slavili', kažu oni.
`A za šta Me mole?' upita On.
'Mole Te za Džennet', oni odgovore.
`Jesu li ga vidjeli?', rekne On.
'Ne, Gospodaru naš, nisu ga vidjeli', kažu oni.
`Šta bi da su ga vidjeli?', rekne On.
'Da su ga vidjeli, još bi mu više težili, još više bi ga tražili i još više željeli', kažu oni. 'A od čega traže zaštitu?', upita On, a oni odgovore: 'Od Vatre.'
`Jesu li je vidjeli?', rekne On, a oni kažu:
'Ne, nisu je vidjeli!'
`A šta bi da su je vidjeli?', rekne On, a oni kažu:
'Da su je vidjeli, još više bi od nje bježali i još više je se plašili.'
Tada će Allah reći: `Uzimam vas za svjedoke da sam im oprostio.'
'Medu njima je jedan čovjek koji ne pripada njima, samo je usput naišao', reci će jedan melek.
'Oni su skupina uz koju njihov sabesjednik neće bit nesretan.'"
(Muttefekun alejhi)

S kim se družiti?

Na važnost odabira pravog prijatelja i sagovornika, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukazao je u sljedećim hadisima: ''Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, pa neka svaki od vas gleda s kim se druži“ (Sahih Sunen Ebi Davud, 4046); 

''Čovjek je s onim koga voli“ (El-Buhari); 

''Ne druži se osim s vjernikom i neka tvoju hranu ne jede osim bogobojazni“ (Sahih Sunen Ebi Davud, 4045).

Moramo se ispitati, kakva je vjera, kakav je ahlak te osobe sa kojom se družimo.
Ukoliko se družimo sa ljudima bez lijepog ahlaka, već radimo suprotno ovom hadisu.

Rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: „Uistinu je primjer dobrog sabesjednika i lošeg sabesjednika poput prodavača mirisa i kovača koji raspiruje kovački mijeh. Tako, prodavač mirisa ili će ti pokloniti miris, ili će ti prodati miris ili ćeš od njega osjetiti ugodan, lijep miris. A onaj koji raspiruje kovački mijeh, ili će ti prožeći odjeću ili ćeš od njega osjetiti neugodan miris.“ (Muslim)

Kada pričamo sa dobrim ljudima, uvijek će nas neko dobro snaći, možda ćemo nešto novo naučiti, međutim, kada svoje vrijeme utrošimo u drugovanje sa džahilima i neznalicama, oni će nas najvjerovatnije odvesti na stranputicu.

Prenosi Aiša, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Zaista će čovjek lijepog ahlaka sigurno dostići stepene klanjača i postača." (Ebu Davud)

Musliman koji je dobrog imana i ahlaka, odvraćat ćete od zla a nagovarati na dobro, a u najmanju ruku će te braniti pred drugim ljudima, braniti tvoju čast i ličnost, ili na kraju krajeva - nećeš od njega vidjeti kakvog zla, jer te takav neće navesti na grijeh i neće te ogovarati.
Koga izbjegavati?

Moramo se čuvati ljudi koji se pretjerano šale, i koji mnogo pričaju viceve i smiju se - jer to umrtvljuje srce.

Srce je organ koji čovjeku daje snagu i on crpi svoju snagu iz srca, a loše društvo kvari i prlja srce.

Čovjeku je dužnost da gleda da se druži sa ljudima koji su u vjeri bolji od njega, ali dozvoljeno je družiti se i sa onima koji su sa manjim znanjem u vjeri - samo da bi ih on nečemu poučio, a ne da bi sa njima gubio vrijeme.

Kada bi se čovjek družio sa nekim, ko bi ga nagovarao da uništi svoje zdravlje, on bi se odmah odmakao od takvog čovjeka i napustio ga, ali nije zdravlje bitnije od vjere...

Čovjek ne treba gubiti vrijeme na druženje sa nebogobojaznim ljudima.

Da čovjek imalo poštuje pravo braće muslimana, nikada ne bi sjedio i drugovao sa nekim ko je naštetio Islamu ili njegovoj državi, ali iz nepoštovanja - čovjek se ne brine za to i slobodno se upušta u druženje sa džahilima i nasilnicima.

Neće te šejtan nagovoriti na dobro, osim ako vidi da želiš uraditi veliko dobro djelo - pa te nagovara da učiniš manje dobro djelo od onog koje si naumio.


Ebu-Hurejre, r. a., prenosi da je Allahov Poslanik, 'alejhi-sselam, rekao: "Kad god ljudi sjednu na sijelu u kome se ne spominje Allah, ustat će poslije njega u stanju magareće lešine. Kajat će se za to na Sudnjem danu." (Ebu-Davud i Hakim).

Nema komentara:

Objavi komentar