Pitanja i odgovori

1) Pitanje: Allahov Poslanik, s. a. v. s., je rekao: „Crni pas je šejtan.“ Šta se podrazumijeva pod riječju „šejtan“?


Odgovor: Poslanikova, s. a. v. s., izreka da je crni pas šejtan ne podrazumijeva da crni pas pripada džinskoj vrsti šejtana, nego hadis ukazuje na to da je to šejtan svoje vrste,  zato što su crni psi najdrskiji, najokrutniji i najružniji.2) Pitanje: U Kur'ani Kerimu je spomenut Iblisov strah od Allaha, dž. š., kada je Iblis rekao: „’… ja se, zaista, Allaha, Gospodara svjetova, bojim!’“. (Al-Hašr, 16) O kakvom strahu se radi kod Iblisa?

Odgovor:
Iblisov strah od Allaha, dž. š., nije strah kao vid ibadeta Allahu, dž. š., nego se kod njega radi o običnom strahu, poput straha koji čovjek osjeća od vuka ili druge zvijeri.
3)  Pitanje: Da li će nevjernici biti nagrađeni za dobra djela koja budu uradili na ovom svijetu?
Odgovor: Kada bi nevjernik popravio i izgradio sve puteve, sagradio mostove, udjeljivao sirotinji i sl., to mu, ipak, ne bi bilo ni od kakve koristi na onom svijetu. Ako bi Allah, dž. š., htio da ga nagradi nekom nagradom, onda bi mu to dao na ovom prolaznom svijetu, a na onom svijetu on neće imati nikakva udjela, jer su njegova djela poništena i propala. Allahu, dž. š., se utječemo od toga, i molimo Ga da nas toga sačuva i spasi.


Nema komentara:

Objavi komentar