Zikrom do Dženneta

Zikrom do Dženneta


Kazao je Uzvišeni Allah dželle šanuhu: “Sjećajte se vi Mene, pa ću se i Ja sjećati vas! I zahvaljujte Mi, a ne budite Mi nezahvalni.”(El-Bekare: 152)
- O vi, koji vjerujete! Allaha često i mnogo spominjite!” (El-Ahzab: 41)

- ... i muškarcima koji mnogo Allaha spominju i ženama, Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. (El-Ahzab: 35)


- I u sebi spominji Gospodara svoga ujutro i navečer, ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući glas, i ne budi nemaran! (El-Araf 205)
Prioritetnije je da to čovjek čini na prste desne ruke, jer je preneseno od Allahovog Poslanika da je zikrio na prste desne ruke, a i zbog općenitosti hadisa Aiše, r.a.: ''Allahov Poslanik je volio davanje prednosti desnoj strani: u obuvanju obuće, češljanju, čišćenju i svim drugim stvarima.'' Dok je to dozvoljeno činiti na prste obje ruke, na osnovu hadisa spomenutih o tome.
(Fetve Stalne komisije: fetva broj 1954, 7 tom, str. 107)Ibnul-Kajjim el-Dževzi, rahimehullah, navodi više od stotinu efekta i koristi od zikra.
Spomenut ćemo samo neke od njih:
- zikrom se odbija i ukroćuje šejtan,

- postiže zadovoljstvo Milostivog,

- odstranjuju brige i žalosti iz srca,

- u srce se nastanjuju radost, sreća i širokogrudnost,

- osnažuje srce i tijelo, - prosvjetljava lice i srce,

- postiže izobilje u nafaki,

- čisti srce od naslaga duhovne hrđe, odnosno grijeha,

- spašava od Allahove, dž.š., kazne,

- uzrokuje spuštanje Allahovog, dž.š., smiraja, milosti i prisustvo odabranih meleka,

- upošljava jezik i tako eliminiše ogovaranje, prenošenje tuđih riječi, laž i bestidan govor,

- unosi sigurnost u srce mu'mina na dan polaganja računa.
- Zikr će onome koji se sjeća Allaha, dž.š., biti svjetlo na dunjaluku, svjetlo u kaburu i svjetlo koje će mu prethoditi kada bude prelazio sirat ćupriju.

- Zikr omogućuje boravak u džennetskoj bašči još na ovom svijetu, svakom onom ko boravi u skupovima gdje se spominje i veliča Allah, dž.š.

- Skupovi koji se sazivaju radi spominjanja Allaha mjesta su na kojima borave meleki na zemlji.

- Zakiruni (oni koji puno spominju Allaha) bit će predvodnici na Kijametskom danu.

- često spominjanje Allaha daje sigurnost čovjeku da ne padne u vode munafikluka jer se munafici malo sjećaju Allaha.

Znaj brate i sestro da je nemoguće pobrojati sve koristi koje se postižu spominjanjem Allaha Uzvišenog.

Oni koji Ga se stalno sjećaju, u Allahovoj su zaštiti i na visokim položajima kod Njega.

On im iz obilja svoga nadoknađuje i velikodušno ih nagrađuje.

Sa zikrom nestaje zaglušenosti u ušima, zamršenosti jezika i koprene ispred očiju.

Allah je zikrullahom ukrasio jezike onih koji Ga se sjećaju, i nurom ukrasio oči onih koji gledaju.


Vrste zikra

Ibnul-Kajjim, rahmetullahi alejh, kaže da postoje dvije vrste zikra-spominjanja i veličanja Allaha, subhanehu ve te'ala:

1) Spominjanje i veličanje Allahovih, subhanehu ve te'ala, imena i svojstava, hvaljenje Allaha njima; negiranje i otklanjanje od Allaha, subhanehu ve te'ala, onoga što Mu ne dolikuje; svejedno da li to sam čovjek od sebe radio, tj. spominjao Uzvišenog Allaha svojim riječima ili Ga spominjao Njegovim, subhanehu ve te'ala, riječima u kojima se spominju Njegova imena i svojstva, hvala kojom Uzvišeni hvali Sebe ili spominjanjem hadisa u kojima Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spominje Uzvišenog Allaha. I sve to biva bez izmjene, negiranja, poistovjećivanja i poređenja.

2) Spominjanje Allahovih, subhanehu ve te'ala, naredbi i zabrana; svejedno da li to bilo spominjanjem Allahovih, subhanehu ve te'ala, riječi u kojima su sadržane dotične naredbe i zabrane, ili praktikovanjem samih tih naredbi i zabrana od strane čovjeka.

Svakako da veličanje Allaha, subhanehu ve te'ala, zahtijeva i veličanje Njegovih naredbi i zabrana, povođenje i rad po njima a to je razlog poslanstva Allahovog Poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i srž njegove poslanice putem koje čovjek spoznaje svoga Gospodara. Stoga, veličanje Allahovih naredbi i zabrana dokaz je i veličanja Allaha, subhanehu ve te'ala, Onoga Koji naređuje i zabranjuje.Ibnul-Kajjim, rahmetullahi alejh, rekao je: „Ukoliko se objedine ove vrste zikra, to će biti najbolji vid zikra, s najpotpunijom i najvećom koristi.“
Kazao je Allahov Poslanik Salallahu alejhi we sellem: -

Primjer onoga koji se sjeća svoga Gospodara spominjući Ga i
onog koji Ga se ne sjeća je kao primjer živog čovjeka i mrtvaca.

(Sahih)Čovjek može zikriti na mnogo načina, ali najbolji zikr je učenje Kur'ana.

Neki od načina, koji su kod nas poznati su: ''Subhan'Allah, Elhamdulillah, Allahu Ekber, La ilahe il'Allah, Subhan'Allahi Vebihamdihi, Subhan'Allahil-Azim...Nema komentara:

Objavi komentar