Džihad u našim srcima?

Elhamdulillahi Rabbil Alemin, Essalatu ve selamu alaa Rasulillah !!!

Esselamu alejkum, we rahmetullahi, we berekatuhu.

Cijenjene sestre u vjeri, dosta je bilo podjela među muslimanima u Bosni, ali i u svijetu opće.

Ja nisam ni 'tekfirovka', ni 'saffovka', ni 'Nusretova', ni 'Safetova', nisam ni 'Bilalova', ni 'Zijadova', ja nisam 'Selefijka', nisam 'Šija', nisam 'Sufija'.
Ja sam muslimanka, i slijedim sunnet Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.

Nisam za one iz Maoce, nisam ni za koga ko je napravio podjelu. Ne miješajte mene tamo gdje druge svrstavate, jer ja sam Allahova i Njemu se vraćam.

Ja nikoga ne slijedim u potpunosti, ''gdje on tu i ja'' , kella, nikada!

Razumom najprije,mislite, jer i učenjaci griješe.
Ni uz koga nisam potpuno, od svakog uzimam po nešto, a samo od Poslanika s.a.v.s uzimam sve.

Nisam za tekfir u taguta, ali nisam ni za potpuno popuštanje, zato me pustite i ne opterećujte se mojim životom, i životom onih koji su na istome kao i ja.

Ako je tema predavanja ''sabur'', pa to mogu uzeti i od:
Bilala, i od Nusreta, i od Hajrudina, i Zijada i Safeta, Elvedina, Gološa, pa čak i od Bugarija, ako se tema ne kosi sa osnovnim temeljima vjere gdje postoje fitneti, iskušenja i smutnje.

Zar mislite da će se razumom obdaren insan povoditi slijepo za pojedincima, pa ih, kao šije smatrati bezgrješnim, eudhubillah! Pa ako neki od učenih pogriješi, pa insani griješe i to se od njega ne uzima, jer nema opravdanja dok se ne promjeni zlo djelo iz grijeha u dobro djelo! Ako npr. Safet pogriješi, od njega se to ne uzima već se traži dokaz u hadisima i ajetima!

Ne razumijem kako 'bubamo' napamet hadise o ujedinjenju Ummeta, ali i ajete, i sve nam kao lako, ono - ovo, ali šta radimo za Ummet?

Omalovažavamo one koji nisu otisli i džihad, i ponašamo se kao da su oni veliki grešnici i kao da nisu muškarci i da su 'mlakonje', da su izgubili muškost svoju ako nisu uradili nešto pohvalno.

I da oni uživaju sa svojim ženama, da su oni prodali ahiret za dunjaluk, da će oni u Džehennem. Kako ti sestro, znaš ko će u Džehennem? Da ti nije Allah poslao Knjigu da iz nje čitaš o kartama za Džennet i Džehennem, da ti On nije možda objavio ko je šehidio?


Allah samo gajb poznaje, niko drugi.
Previše su ljudi sebi uzeli za pravo da sude drugim...
Tako mi Allaha, teže je nama ovdje trpiti svađe i nesuglasice, rasprave i okršaje među muslimanima, nego onima koji se fizički bore u džihadu. Tamo se zna ko koga ubija, i koji im je cilj.
Lakše je osobu koja je nevjernik ubiti nego je ubjediti da pređe na Islam.

Vrijeme je da se probudimo iz ovog dugogodišnjeg sna, i da prestanemo da se igramo, kao djeca!

Svi se krijemo iza pojedinaca, a kad nas se pita šta smo, predstavljamo se time što mi uvijek blatimo učene. Kakvu to sliku daje o nama muslimanima uopće? Zar želiš da kafir pređe na Islam, ako si ti ogledalo Islama i ako on na tebi vidi sve najgore stvari jer o učenima govoriš ono što ne znaš!
Ta, ružan govor o učenjacima je predznak Sudnjeg Dana, kako se malo Gospodara bojimo!

Danas se informacije brže šire preko facebooka, nego bilo kako drukčije. Danas se preko ove društvene mreže pozivaju sestre na tzv. '' hidžru '' u Siriju, da bi tamo ''pomogle Ummet, da bi on manje krvario''.
Navest ću razloge zašto da žena ne ide u džihad:

a) Ukoliko je mlada, tj. neiskusna i ne zna mnogo o životu, ona zapravo ne zna šta je rat, ne zna šta znači spašavati život, a tek da zna kako liječiti ranjenika...

b) Kao žena ne bi mogla mnogo pomoći u džihadu.
Mnogi govore da imaju tamo ''obuke za sestre'', i ta priča stoji, i niko se ne buni.
Međutim, sestre, razmislite; da li vi idete tamo da se udate za nekog brata, i da njemu budete
žena, i da se zovete ''ženom šehida In šaa Allah'', ili ste ipak tu da spasite Ummet koji krvari.

Sljedeći tekst sam preuzela sa stranice www.et-taqwa.com :

U tom slučaju džihad postaje obavezan ženama u skladu sa njihovim mogućnostima a ukoliko žena nije u stanju da se bori nije joj obaveza jer Allah kaže: "Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih..." (Prijevod značenja sura Al-Beqara, ajet broj 286).

Zar da žena ostavi svoju porodicu, djecu i muža, svoje roditelje, da uradi neko ''dobrovoljno'' djelo, i da bude na teret mudžahidima!?

Šta će žena koja ne zna ni osnovni zadatak žene u Islamu, da se ''bori'' na ratnom polju. Vjeruj mi, nećeš ni vidjeti ratnog polja. Muž se mora o tebi brinuti ako slučajno zaplačeš, ako te nešto boli, ako si gladna, ili umorna. Ti si žensko, slaba i po prirodi krnjave vjere.
Bila bi sestro, samo na teret, a ipak bi samo služila muškarcu za njegove tjelesne potrebe.
Ništa više, pa ako druge lažeš, sebe lagati ne možeš nikada.

Ukoliko postoje sestre, koje bi išle u Siriju, ali da ne žele stavljati slike po facebook-u, već žele da budu šehidi, da postignu šehadet Allahovom voljom, a ne da budu ''kreštala'', koja će javljati ''Ummetu'' zbivanja u Siriji. Ukoliko se nećeš slikati sa podignutim kažiprstom i sa puškom u ruci, i ukoliko nećeš uopšte imati vremena za ''hvatanje interneta'' i korištenje društvenih mreža, idi u džihad, Ali Vallahi, malo ih je, jer sve odu sa ovakvim nijjetom, pa neće da se vrate, ali tek onda shvate gdje su otišle. Zapravo, samo da spase glavu svoju, pored mira u Bosni, one idu ''spasiti Ummet'', jedna žena spasiti Ummet, zamisli! Kako li je to samo mudro i pametno!Ako se desi da brat ode u Siriju, i cijelu državu digne na noge, i svi misle da je Islam njega ''natjera'', i da su svi muslimani Bosne ekstremni, i da svi smo od onih koji smatraju da je džihad obaveza pojedinca, on snosi krivicu za to.
Sljedeći tekst sam preuzela sa stranice www.n-um.com :

Ne može se otići u džihad dobrovoljno, osim sa dozvolom svojih roditelja shodno govoru Ibn Mes'uda, radijallahu anhu: ''Upitao sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: 'Koje je djelo najvrednije kod Allaha?' Rekao je: 'Namaz u njegovo vrijeme.' Rekao sam: 'Zatim koje?' Rekao je: 'Dobročinstvo prema roditeljima.' Rekao sam: 'Zatim koje?' Rekao je: 'Borba na Allahovom putu'.'' (Buharija i Muslim) Zatražio je jedan čovjek od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dozvolu da učestvuje u borbi pa mu je rekao Poslanik: ''Da li su tvoji roditelji živi?“ Rekao je: „Da, jesu.“ Rekao mu je Poslanik: „Tvoj džihad je kod tvojih roditelja.“ (Buharija i Muslim).

Dakle, ako više nereda brat napravi odlaskom u Siriju, u svojoj zemlji, šta očekivati od kafira!?
Da pređu na Islam? Neće tako mi Allaha, ako se ovako budemo ''držali'', i ako ovako budemo postupali, nećemo dobro završiti.
Zar mislimo da smo bezgrešni i da nas Gospodar ne može boljima zamijeniti?


Razmislite o našem stanju danas, ili su vam na srcima katanci, ili vas je Allah učinio izbezumljenim, a Ummetom se zovete!Elma Holić


Nema komentara:

Objavi komentar